Δοκιμαστικά προβλήματα ελέγχου προγραμμάτων γραμμικής στατικής ανάλυσης κτιριακών έργων

Σκοπός της μελέτης είναι η συστηματική παρουσίαση ομάδων δοκιμαστικών προβλημάτων, κατάλληλων γιά τον έλεγχο από τον χρήστη Διπλ. Μηχανικό της επάρκειας και της ορθότητας προγραμμάτων γραμμικής στατικής ανάλυσης των κατασκευών γιά συγκεκριμμένες περιπτώσεις εφαρμογών. Στο πρώτο τμήμα γίνεται γενική ενημέρωση του χρήστη γιά το πρόβλημα των σφαλμάτων στην ανάλ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Αβραμίδης Ιωάννης Ε., Βαχλιώτης Χρήστος Ε., Γιαννόπουλος Π., Παλασόπουλος Γ., Σκουτάκης Ι., Τόλης Δ., Χαρίσης Α., Χρύσης Ν.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ - ΕΕΕ Μηχανικής των Κατασκευών
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1990
Λέξη-Κλειδί:Δομική Ανάλυση
Κτιριακά Εργα
Κτίρια
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
Στατική
Προγράμματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο (τ.1)

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1115.1
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Not Available

ΤΕΕ-Αιτωλοακαρνανίας - Βιβλιοθήκη Αγρινίου

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 62
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-Ανατολικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Ηρακλείου

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 165
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 262
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη