Σχολιασμός του προσχέδιου του νέου Ελληνικού αντισεισμικού κανονισμού: έκθεση Ο.Ε. η οποία συγκροτήθηκε γιά τη στήριξη του έργου των εκπροσώπων του ΤΕΕ

Κατ'αρχήν γίνονται γενικά σχόλια και παρατηρήσεις στο προσχέδιο του Νέου Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού και στη συνέχεια γίνεται σχολιασμός κατά παράγραφο. Τέλος σαν συνοπτικό συμπέρασμα τονίζεται η ανάγκη ουσιαστικής αναμόρφωσης του προσχεδίου με γνώμονα τα εξής:α) ακριβή καθορισμό προσομοιωμάτων κατά περίπτωση και τρόπου εφαρμογής του καθενός, με...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Βιντζηλαίου Ελλη Ν., Θεοδωράκης Σταύρος Μ., Βουγιούκας Εμμανουήλ A., Κωνσταντόπουλος Ιωάννης Β., Παπαθανασίου Αλκιμος A., Συρμακέζης Κώστας Α., Τσατσανίφος Χρήστος, Ψυχάρης Ιωάννης Ν.
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1990
Λέξη-Κλειδί:Αντισεισμικός Κανονισμός
Αντισεισμική Μηχανική
Αντισεισμικές Κατασκευές
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1049
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Not Available