Ισχυρή σεισμική κίνηση στον Ελληνικό χώρο-Απόσβεση μέγιστων εδαφικών και φασματικών τιμών

Με βάση 105 οριζόντιες συνιστώσες επιταχυνσιογραμμάτων επιφανειακών σεισμών του Ελληνικού χώρου και 86 οριζόντιες συνιστώσες σεισμών από περιβάλλοντα κατάδυσης λιθοσφαιρικών πλακών παρόμοια με εκείνο του νότιου Αιγαίου, καθορίσθηκαν σχέσεις απόσβεσης της μέγιστης εδαφικής επιτάχυνσης, ταχύτητας, μετάθεσης και φασματικής ψευδοταχύτητας. Εγινε επίσης συσχέτιση...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Θεοδουλίδης Νικόλαος, Παπαζάχος Β.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ελληνικό συνέδριο αντισεισμικής μηχανικής και τεχνικής σεισμολογίας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Πηγή:Ελληνικό συνέδριο αντισεισμικής μηχανικής και τεχνικής σεισμολογίας (1ο : 1992 : Αθήνα) / / ΤΕΕ, ΟΑΣΠ, ΙΤΣΑΚ, ΣΠΜΕ . τ.1
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Σεισμικές Δονήσεις
Σεισμοί
Τεχνική Σεισμολογία
Σεισμικότητα
Σεισμολογικές Μελέτες
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1164.1

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 43

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 567

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 624.176206 Ε

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 538