Παραπομπή APA

Παπαδόπουλος Γεώργιος. (1992). Στατιστικός καθορισμός αναμενόμενων επικεντρικών μακροσεισμικών εντάσεων στον ευρύτερο Ελλαδικό χώρο.

Παραπομπή Chicago Style

Παπαδόπουλος Γεώργιος. Στατιστικός καθορισμός αναμενόμενων επικεντρικών μακροσεισμικών εντάσεων στον ευρύτερο Ελλαδικό χώρο. 1992.

Παραπομπή MLA

Παπαδόπουλος Γεώργιος. Στατιστικός καθορισμός αναμενόμενων επικεντρικών μακροσεισμικών εντάσεων στον ευρύτερο Ελλαδικό χώρο. 1992.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.