Στατιστικός καθορισμός αναμενόμενων επικεντρικών μακροσεισμικών εντάσεων στον ευρύτερο Ελλαδικό χώρο

Στατιστική επεξεργασία δεδομένων σεισμών από διάφορα σεισμοτεκτονικά τεμάχη του ευρύτερου Ελλαδικού χώρου δείχνει ότι:η κατανομή των σεισμικών εντάσεων είναι εκθετική σύμφωνα με τον νόμο G-R και η χρονική κατανομή των σεισμών ορισμένης έντασης ακολουθεί κατά κανόνα το μοντέλο της τυχαίας κατανομής (Poisson). Ο υπολογισμός των παραμέτρων αυτών των κατανομών ε...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Παπαδόπουλος Γεώργιος, Καλογερόπουλος Γεώργιος, Καρασαββίδης Α.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ελληνικό συνέδριο αντισεισμικής μηχανικής και τεχνικής σεισμολογίας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Πηγή:Ελληνικό συνέδριο αντισεισμικής μηχανικής και τεχνικής σεισμολογίας (1ο : 1992 : Αθήνα) / / ΤΕΕ, ΟΑΣΠ, ΙΤΣΑΚ, ΣΠΜΕ . τ.1
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Σεισμοί
Σεισμική Ενταση
Σεισμικές Δονήσεις
Στατιστική
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Φυσική περιγραφή:τ.1: σ.69-79 : πίν., σχήμ.
Περίληψη:Στατιστική επεξεργασία δεδομένων σεισμών από διάφορα σεισμοτεκτονικά τεμάχη του ευρύτερου Ελλαδικού χώρου δείχνει ότι:η κατανομή των σεισμικών εντάσεων είναι εκθετική σύμφωνα με τον νόμο G-R και η χρονική κατανομή των σεισμών ορισμένης έντασης ακολουθεί κατά κανόνα το μοντέλο της τυχαίας κατανομής (Poisson). Ο υπολογισμός των παραμέτρων αυτών των κατανομών επιτρέπει τον στατιστικό καθορισμό των επικεντρικών εντάσεων που αναμένεται να παρατηρηθούν σε ορισμένα τεμάχη σε ορισμένα χρονικά διαστήματα.(ΣΥ)
Μεταφρασμένη περίληψη:Statistical elaboration of earthquake data from several seismotectonic segments of the broad Greek area shows that: (1) the seismic intensity distribution is exponential according to the G-R law, and (2) the time distribution of earthquakes of a certain lower intensity is as a rule random (Poissonian). Calculation of the parameters of these distributions permits the statistical definition of seismic intensities expected to be observed in certain segments in certain time intervals.(AU)
DEWEY Γενικού θέματος:624 - (ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ)