Αλληλεπίδραση εδάφους-πασσάλου υπό κατακόρυφη κυματική διέγερση

Η σεισμική φόρτιση πασσάλων οφείλεται σε "κινηματικές" παραμορφώσεις που επιβάλλονται από το περιβάλον έδαφος και στην "αδρανειακή" φόρτιση από την παλλόμενη ανωδομή. Η σχετική σημασία τους παρουσιάζεται με μία παραμετρική ανάλυση της αρμονικής σεισμικής φόρτισης ενός πασσάλου σε δίστρωτο έδαφος με τη μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων. Πα...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Καββαδάς Μιχάλης Ι., Γκαζέτας Γιώργος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ελληνικό συνέδριο αντισεισμικής μηχανικής και τεχνικής σεισμολογίας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Πηγή:Ελληνικό συνέδριο αντισεισμικής μηχανικής και τεχνικής σεισμολογίας (1ο : 1992 : Αθήνα) / / ΤΕΕ, ΟΑΣΠ, ΙΤΣΑΚ, ΣΠΜΕ . τ.1
Λέξη-Κλειδί:Πάσσαλοι
Σεισμική Φόρτιση
Αντισεισμική Μηχανική
Προσομοίωση
Μέθοδος Πεπερασμένων Στοιχείων
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1164.1

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 43

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 567

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 624.176206 Ε

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 538