Η τεχνική εκπαίδευση και τα προβλήματά της

Η τεχνική εκπαίδευση στην Ελλάδα εμφανίστηκε κατά τα πρώτα χρόνια από την απελευθέρωσή της. Περιγράφονται η σημερινή κατάσταση και οι διάφοροι νόμοι που την διαμόρφωσαν. Γίνονται προτάσεις γενικά για την Τεχνική Εκπαίδευση και ιδιαίτερα για τον κλάδο των ηλεκτρολόγων. (ΤΕ)...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κάπος Μ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Επαγγελματική κατάρτιση τεχνικού προσωπικού για ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (Ημερίδα)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Πηγή:Επαγγελματική κατάρτιση τεχνικού προσωπικού για ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (1992: Αθήνα) / / ΤΕΕ-ΕΕΕ ΜΜ
Λέξη-Κλειδί:Τεχνική Εκπαίδευση
Ηλεκτρολόγοι
Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Παρόμοια τεκμήρια