Η επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση του τεχνικού προσωπικού της ΔΕΗ

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα της ΔΕΗ διακρίνεται σε : 1) Κατάρτιση στις Σχολές Ταχύρρυθμης Εκπαίδευσης (ΣΤΕ) του τεχνικού προσωπικού που εισάγεται ύστερα από διαγωνισμό σ'αυτές. 2) Επιμόρφωση και μετεκπαίδευση του ήδη υπηρετούντος προσωπικού. Περιγράφονται οι σκοποί των σχολικών μονάδων ΔΕΗ καθώς και τα προγράμματα σπουδών. Δίδεται ένα πρόγραμμα κα...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κωνσταντόπουλος Ν.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Επαγγελματική κατάρτιση τεχνικού προσωπικού για ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (Ημερίδα)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Πηγή:Επαγγελματική κατάρτιση τεχνικού προσωπικού για ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (1992: Αθήνα) / / ΤΕΕ-ΕΕΕ ΜΜ
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Ηλεκτρολόγοι
Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
Τεχνική Εκπαίδευση
Μέση Τεχνική Εκπαίδευση
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1169

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 442

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 112