Η κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Αγορά πετρελαιοειδών καθώς και στον χώρο των διϋλιστηρίων και η νέα πρόταση οδηγίας για την εξεύρεση και την εξόρυξη υδρογονανθράκων

Η εργασία αποτελεί την προσφώνηση της Οργανωτικής Επιτροπής και της Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ. Στο πρόγραμμα της διημερίδας υπάρχουν δύο μεγάλες ενότητες:Η πρώτη αφορά στην έρευνα και εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων και η δεύτερη στην απελευθέρωση της αγοράς Πετρελαιοειδών. Η εισήγηση αναπτύσσει συνοπτικά τις θέσεις των παραπάνω φορέων στα δύο αυτ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Γαλάνης Ι.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Το πετρελαϊκό κύκλωμα στην Ελλάδα σήμερα : Προβλήματα και προοπτικές (Ημερίδα)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Πηγή:Το πετρελαϊκό κύκλωμα στην Ελλάδα σήμερα : προβλήματα και προοπτικές (1992: Αθήνα) / / ΤΕΕ
Λέξη-Κλειδί:Πετρέλαιο
Διυλιστήρια
Υγραέριο
Πετρελαϊκό Κύκλωμα
Οικονομία
Υδρογονάνθρακες
Ενεργειακή Πολιτική
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1172

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 118