Μονάδες μέτρησης-Σύστημα SI

Η εξέλιξη των μονάδων μέτρησης χαρακτηρίζεται από δύο περιόδους. Η πρώτη ήταν η εμπορευματική και η δεύτερη η επιστημονική. Από το 1960 η Γενική Διάσκεψη Μέτρων και Σταθμών αποδέχεται το Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI). Στην Ελλάδα από το 1983 είναι υποχρεωτική η εφαρμογή του SI. Αναφέρονται οι αλληλοσυσχετιζόμενες (συναρμοσμένες) μονάδες του SI που διακρίνοντα...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Φιλόπουλος Βασίλης Α.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Μετρολογία (Σεμινάριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Πηγή:Μετρολογία (1992 : Αθήνα) / / TEE
Λέξη-Κλειδί:Μετρολογία
Μετρήσεις
Μονάδες Μέτρησης
Διεθνές Σύστημα Μετρήσεων
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου