Πρόταση κοινής επιτροπής ΤΕΕ - ΣΑΔΑΣ για το νέο θεσμικό πλαίσιο περί αρχιτεκτονικών διαγωνισμών

Η μελέτη του θέματος των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών κατέληξε στο προτεινόμενο νομοθετικό πλαίσιο, που αποτελείται από 11 άρθρα. Σ'αυτά αναλύονται θέματα που αφορούν στο αντικείμενο των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών, κατηγορίες διαγωνισμών, συμμετοχή και διακήρυξη. Ακόμη καθορίζονται τα στοιχεία του προγράμματος του διαγωνισμού, οι υποχρεώσεις των διαγωνιζό...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Διαμαντόπουλος Δημήτριος, Νουκάκης Α., Σιόλας Α., Σκαμνάκη Ι., Φινές Κ., Τριποδάκης Αλέξανδρος, Φιντικάκης Νίκος Ορ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1991
Λέξη-Κλειδί:Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί
Θεσμικό Πλαίσιο
Νομοθεσία
Γενική θεματική ενότητα:ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1181
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Not Available