Υποδοχή-Ενημέρωση νέων μηχανικών (1992 : Αθήνα) Παρουσίαση προγράμματος δράσης της Μ.Ε. Προβλημάτων Νέων Μηχανικών

Η εργασία αυτή αποτελεί τα πρακτικά της εκδήλωσης υποδοχής των νέων συναδέλφων μηχανικών, που διεξήχθη στις 15 Μαϊου 1992. Η εκδήλωση είχε σαν στόχο την ενημέρωση των νέων συναδέλφων και την παρουσίαση του προγράμματός της Μ.Ε. προβλημάτων Νέων Μηχανικών του ΤΕΕ καθώς και την ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμών πάνω σε θέματα που κατ'εξοχήν απασχολούν...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Υποδοχή-Ενημέρωση νέων μηχανικών : Παρουσίαση προγράμματος δράσης της Μ. Ε. Προβλημάτων Νέων Μηχανικών (Ημερίδα), ΤΕΕ - ΜΕ Προβλημάτων Νέων Μηχανικών
Κατηγορία Υλικού: Ημερίδα
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1992
Λέξη-Κλειδί:Επαγγελματικά Θέματα
Νέοι Μηχανικοί
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1186
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Not Available