Ειδική σεισμολογική μελέτη και φάσματα σχεδιασμού νέων γεφυρών Ισθμού Κορίνθου

Παρουσιάζονται η μεθοδολογία και χαρακτηριστικά αποτελέσματα μιάς ειδικής ανάλυσης της σεισμικής επικινδυνότητας για τις υπο-μελέτην τρεις νέες γέφυρες του Ισθμού. Η ανάλυση περιλαμβάνει:(α) ειδική σεισμοτεκτονική-σεισμολογική μελέτη για τον καθορισμό του Σεισμικού Συμβάντος Σχεδιασμού και (β) πρόβλεψη της έντασης και των φασματικών χαρακτηριστικών του πιθαν...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Παπασταματίου Δ., Γκαζέτας Γιώργος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ελληνικό συνέδριο αντισεισμικής μηχανικής και τεχνικής σεισμολογίας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Πηγή:Ελληνικό συνέδριο αντισεισμικής μηχανικής και τεχνικής σεισμολογίας (1ο : 1992 : Αθήνα) / / ΤΕΕ, ΟΑΣΠ, ΙΤΣΑΚ, ΣΠΜΕ . τ.2
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Γέφυρες
Αντισεισμικός Σχεδιασμός
Σεισμικότητα
Σεισμολογικές Μελέτες
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Φυσική περιγραφή:τ. 2, σ. 25-38 : σχ.
Βιβλιογραφία:Βιβλιογραφίες
Περίληψη:Παρουσιάζονται η μεθοδολογία και χαρακτηριστικά αποτελέσματα μιάς ειδικής ανάλυσης της σεισμικής επικινδυνότητας για τις υπο-μελέτην τρεις νέες γέφυρες του Ισθμού. Η ανάλυση περιλαμβάνει:(α) ειδική σεισμοτεκτονική-σεισμολογική μελέτη για τον καθορισμό του Σεισμικού Συμβάντος Σχεδιασμού και (β) πρόβλεψη της έντασης και των φασματικών χαρακτηριστικών του πιθανού σεισμικού κραδασμού λαμβάνοντας υπόψη την γεωλογική και γεωτεχνική σύνθεση των θέσεων εδράσεως των γεφυρών καθώς και την επίδραση του τοπογραφικού ανάγλυφου του ορύγματος του Ισθμού.(ΣΥ)
Μεταφρασμένη περίληψη:The methodology and characteristic results of a site specific seismic hazard analysis for the forthcoming three new bridges across the Corinth Isthmos are presented. The study includes: (a) a seismotectonic-seismological investigation for defining the Design Seismic Event, and (b) prediction of the intensity and frequency composition of potential ground motions, accounting for pertinent geologic/geotechnical factors as well as the special topiographic feature of the canal.(AU)
DEWEY Γενικού θέματος:624 - (ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ)