Απόκριση πλαισίων με τοιχοπληρώσεις σε σεισμικές δονήσεις

Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ενός πειράματος πλαισίου με τοιχοπλήρωση που έγινε στο σεισμικό προσομοιωτήρα 6 βαθμών ελευθερίας του Εργαστηρίου Αντισεισμικής Τεχνολογίας του Ε.Μ.Π. με πραγματική σεισμική διέγερση. Η κατασκευή, η διαδικασία δοκιμών και τα συμπεράσματα βασίζονται στην εμπειρία των συγγραφέων από παρατηρήσεις πεδίου μετά από σεισμούς σχετικά μ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Καρύδης Παναγιώτης Γρ., Βουγιούκας Ε., Μουζάκης Χ., Ταφλαμπάς Ιωάννης
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ελληνικό συνέδριο αντισεισμικής μηχανικής και τεχνικής σεισμολογίας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Πηγή:Ελληνικό συνέδριο αντισεισμικής μηχανικής και τεχνικής σεισμολογίας (1ο : 1992 : Αθήνα) / / ΤΕΕ, ΟΑΣΠ, ΙΤΣΑΚ, ΣΠΜΕ . τ.2
Λέξη-Κλειδί:Πλαίσια
Τοιχοποιίες
Σεισμικές Δονήσεις
Προσομοίωση
Εργαστηριακές Δοκιμές
Βλάβες
Αντισεισμικός Σχεδιασμός
Μετρήσεις
Οπλισμένο Σκυρόδεμα
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1164.2

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 44

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 568

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 624.176206 Ε

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 539