Ανάλυση σεισμικής επικινδυνότητας φασματικών τιμών με στατιστική αβεβαιότητα

Αναπτύσσεται μία μέθοδος ανάλυσης σεισμικής επικινδυνότητας για τις τιμές ελαστικού φάσματος απόκρισης, που λαμβάνει υπόψη στατιστική αβεβαιότητα στα δεδομένα της ανάλυσης. Η μέθοδος χρησιμοποιεί : Σεισμικές πηγές σχήματος τετραπλεύρου με στατιστικά αβέβαιη θέση πλευρών, σχέση Μεγέθους - συχνότητας σεισμών με στατιστικά αβέβαιη κλίση και άνω όριο Μεγέθους, δ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Οικονόμου Σ., Φαρδής Μιχαήλ Ν.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ελληνικό συνέδριο αντισεισμικής μηχανικής και τεχνικής σεισμολογίας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Πηγή:Ελληνικό συνέδριο αντισεισμικής μηχανικής και τεχνικής σεισμολογίας (1ο : 1992 : Αθήνα) / / ΤΕΕ, ΟΑΣΠ, ΙΤΣΑΚ, ΣΠΜΕ . τ.2
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Τεχνική Σεισμολογία
Σεισμικότητα
Σεισμοί
Σεισμολογικές Μελέτες
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1164.2

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 44

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 568

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 624.176206 Ε

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 539