Μελέτη τοιχοπληρωμένων πλαισιακών κατασκευών από Ο.Σ. που υποβάλλονται σε σεισμικές διεγέρσεις

Μέσω πειραμάτων με φυσικά ομοιώματα υπό κλίμακα, που περιλαμβάνουν πλαισιακούς φορείς Ο.Σ. με ή χωρίς διαγώνιους συνδέσμους ή με τοιχοπληρώσεις, διαπιστώθηκε σημαντική μεταβολή της ακαμψίας των φορέων που μελετήθηκαν. Επίσης παρατηρήθηκε σημαντική μεταβολή της ακαμψίας κατά την διάρκεια της ακολουθίας των τεχνητών σεισμικών διεγέρσεων, μικρής έως μέσης έντασ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Τριαματάκη Μ., Μάνος Γεώργιος Χ., Δημοσθένους Μίλτων Α., Μπουφίδης Δ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ελληνικό συνέδριο αντισεισμικής μηχανικής και τεχνικής σεισμολογίας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Πηγή:Ελληνικό συνέδριο αντισεισμικής μηχανικής και τεχνικής σεισμολογίας (1ο : 1992 : Αθήνα) / / ΤΕΕ, ΟΑΣΠ, ΙΤΣΑΚ, ΣΠΜΕ . τ.2
Λέξη-Κλειδί:Πλαίσια
Τοιχοποιίες
Οπλισμένο Σκυρόδεμα
Εργαστηριακές Δοκιμές
Αντισεισμική Μηχανική
Αντισεισμικός Σχεδιασμός
Σεισμικές Δονήσεις
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1164.2

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 44

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 568

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 624.176206 Ε

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 539