Τα υλικά (γενική εισήγηση)

Στην γενική εισήγηση γιά την 1η συνεδρία του 10ου Συνέδριου Σκυροδέματος με θέμα Υλικά γίνεται μιά θεματική κατάταξη των ανακοινώσεων που υποβλήθηκαν, και τονίζεται ότι καλύπτουν μικρό μόνο μέρος του σχετικού πεδίου. Στη συνέχεια ακολουθεί μιά πολύ σύντομη κριτική παρουσίαση αυτών των εργασιών, ανά περιοχή. Στο τέλος κάθε παρουσίασης διατυπώνεται και από μιά...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Τάσιος Θεοδόσιος Π.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1991
Πηγή:Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος (10ο : 1991 : Ρόδος) / / ΤΕΕ . τ.1
Λέξη-Κλειδί:Σκυρόδεμα
Αδρανή Υλικά
Αντοχή Υλικών
Μηχανικές Ιδιότητες
Ελεγχος Ποιότητας
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1163.1

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 624.183406 Ε

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 546