Το εκτοξευόμενο ινοπλισμένο σκυρόδεμα και οι δυνατότητες εφαρμογής του στα υπόγεια έργα

Το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, που περιέχει βραχείες ασυνεχείς χαλύβδινες ίνες, τυχαία προσανατολισμένες και ομοιόμορφα διασπαρμένες στη μάζα του, είναι ένα νέο υλικό, που μπορεί να δώσει συμφέρουσα λύση σε πολλά προβλήματα σταθεροποιήσεων, ενισχύσεων και επισκευών, αρμοδιότητος πολιτικού μηχανικού. Η μέσω των ενσωματωμένων μεταλλικών ινών άρση της ψαθυρότητας κ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Τέγος Ιωάννης Α.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1991
Πηγή:Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος (10ο : 1991 : Ρόδος) / / ΤΕΕ . τ.1
Λέξη-Κλειδί:Ινοπλισμένο Σκυρόδεμα
Τεχνολογία Σκυροδέματος
Μηχανικές Ιδιότητες
Επισκευές
Σήραγγες
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου