Δημιουργία αρχείου αδρανών

Στην εργασία αυτή προτείνεται τρόπος αρχειοθέτησης των πηγών των αδρανών υλικών όλης της χώρας. Σκοπός της αρχειοθέτησης, η οποία γίνεται κατά περιφέρειες, είναι να δημιουργηθεί ένα μέσο πληροφόρησης, που θα διευκολύνει την συναλλαγή, ποιοτική και ποσοτική ανάμεσα στους παραγωγούς και στους καταναλωτές. Σαν περιφέρειες νοούνται οι έδρες των αντίστοιχων περιφ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Αγορογιάννη Ν., Χριστοδουλιάς Ι.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1991
Πηγή:Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος (10ο : 1991 : Ρόδος) / / ΤΕΕ . τ.1
Λέξη-Κλειδί:Αδρανή Υλικά
Φυσικές Ιδιότητες
Μηχανικές Ιδιότητες
Αρχειοθέτηση
Αρχεία
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου