Κατασκευές Ω.Σ. και περιβαλλοντικές δράσεις

Στην εργασία παρουσιάζονται τα συμπεράσματα απ'την αξιολόγηση των στοιχείων και ενδείξεων γιά 14 κατασκευές ΩΣ (γέφυρες, βιομηχανικά κτίρια, κτίρια γραφείων και κατοικιών, ηλικίας έως και 75 ετών) με προβλήματα ανθεκτικότητας. Επίσης, δίνονται, μετά από κριτική ανασκόπηση και άλλων σχετικών εργασιών, συστάσεις και πρακτικοί κανόνες γιά την πρόβλεψη του...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Χρονόπουλος Μ., Σπανός Χρήστος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1991
Πηγή:Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος (10ο : 1991 : Ρόδος) / / ΤΕΕ . τ.1
Λέξη-Κλειδί:Οπλισμένο Σκυρόδεμα
Ενανθράκωση
Χάλυβας
Διάβρωση
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1163.1

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 624.183406 Ε

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 546