Συμπεριφορά και μηχανικές ιδιότητες οπλισμένου σκυροδέματος

Στην ανακοίνωση εξετάζεται η συμπεριφορά, οι μηχανικές και οι φυσικοχημικές ιδιότητες του οπλισμένου σκυροδέματος. Αναλυτικότερα εξετάζεται η αντοχή σε μοναξονική θλίψη, και οι παράμετροι που την επηρεάζουν, ο ποιοτικός έλεγχος της αντοχής, οι παραμορφώσεις του σκυροδέματος, το φαινόμενο του ερπυσμού και της συστολής λόγω ξήρανσης καθώς επίσης και η ανθεκτικ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Παπαγιάννη Ιωάννα
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Νέος κανονισμός σκυροδέματος (Σεμινάριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Πηγή:Νέος κανονισμός σκυροδέματος (1992 : Θεσσαλονίκη) / / ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας . τ.1,
Λέξη-Κλειδί:Οπλισμένο Σκυρόδεμα
Σκυρόδεμα
Τεχνολογία Σκυροδέματος
Χάλυβας
Μηχανικές Ιδιότητες
Φυσικές Ιδιότητες
Ελεγχος Ποιότητας
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου