Πρόταση συστήματος προσλήψεων Μηχανικών στο Δημόσιο

Αντικείμενο της μελέτης είναι η διαδικασία πρόσληψης των Διπλωματούχων Μηχανικών στο Δημόσιο Τομέα-λαμβάνοντας υπόψη τους τους διαγωνισμούς που έχουν ανακοινωθεί και το εξειδικευμένο γνωστικό αντικείμενο των θέσεων που προκηρύχθηκαν και να διατυπώσουν προτάσεις. Αναφέρονται οι τρόποι προσλήψεων του δημοσίου μέχρι σήμερα και οι μέθοδοι επιλογής. Καθορίστηκαν...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Ανδρεαδάκης Σ., Ζάμπας Κ., Αραπάκης Ν., Δραγκιώτης Θεόδωρος, Χαμακιώτης Κωνσταντίνος, Μπούμης Α.
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1990
Λέξη-Κλειδί:Μηχανικοί
Υπάλληλοι Μηχανικοί
Δημόσιοι Υπάλληλοι
Δημόσιος Τομέας
Γενική θεματική ενότητα:ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1154
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Not Available