Εφαρμογές των laser στη βιομηχανία

Περιγράφονται γενικά οι αρχές λειτουργίας των Laser, καθώς και οι κυριώτερες ιδιότητες αυτών. Παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα της θερμικής επεξεργασίας των υλικών με laser (σκλήρυνση-βαφή) και δίνονται στοιχεία θεωρίας της σκλήρυνσης των υλικών. Τέλος γίνεται προσέγγιση της μεταβολής του Ζ με τη χρήση του ακτινικού μοντέλλου. (ΤΕ)...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Καράμπελας Α.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Εξοικονόμηση ενέργειας (Σεμινάριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1991
Πηγή:Εξοικονόμηση ενέργειας (1991 : Πάτρα). / / ΤΕΕ-Τμ. Δυτ. Ελλάδας . τ.2
Λέξη-Κλειδί:Βιομηχανία
Εξοικονόμηση Ενέργειας
Laser
Ιδιότητες Υλικών
Κατεργασία Μετάλλων
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου