Μετάδοση θερμότητας σε στοιχεία κελύφους κτιρίων. Θερμομονωτικά υλικά και τρόποι θερμομόνωσης. Κώδικες θερμομόνωσης

Η εισήγηση αρχικά εξετάζει τη μετάδοση θερμότητας σε στοιχεία κελύφους κτιρίων. Εξετάζεται η αγωγιμότητα η συναγωγή, η θερμική ακτινοβολία, καθώς και οι εσωτερικές και εξωτερικές οριακές συνθήκες. Στη συνέχεια η εισήγηση μελετά τη μετάδοση θερμότητας σε λεπτές στρώσεις αέρα, τη μετάδοση θερμότητας σε υαλοστάσια και τις θερμογέφυρες. Σε επόμενο κεφάλαιο εξετά...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μπόζης Δημήτρης
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Σύγχρονες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων (Σεμινάριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Πηγή:Σύγχρονες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων (1992 : Θεσσαλονίκη) / / ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας
Λέξη-Κλειδί:Κτίρια
Μετάδοση Θερμότητας
Θερμομόνωση
Θερμομονωτικά Υλικά
Νομοθεσία
Κανονισμοί
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1200

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 342