Προγραμματισμός κεντρικού μικροϋπολογιστή με το πρόγραμμα ΣΕΕΛ

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Τεχνολογία συστημάτων εποπτικού ελέγχου και συλλογής πληροφοριών (SCADA) (Σεμινάριο), ΑΜΠΕΡ Α.Ε.
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Πηγή:Τεχνολογία συστημάτων εποπτικού ελέγχου και συλλογής πληροφοριών (SCADA) (1992 : Αθήνα) / / ΤΕΕ
Λέξη-Κλειδί:Μικρουπολογιστές
Προγράμματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Γενική θεματική ενότητα:ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΡΓΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1201

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 40

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: M 146

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 620.46 Τ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 533