Σεισμολογία και αντισεισμικές κατασκευές (1980 : Ιωάννινα)

Μελέτη σεισμικής επικινδυνότητας ευρύτερης περιοχής Ηπείρου. 1. Δρακόπουλος. 2. Ισχυρές σεισμικές δονήσεις -- Προβλήματα σεισμικής μικροζωνικής. Α. Ρουσόπουλος. 3. Στοιχεία δυναμικής των κατασκευών. Κ. Συρμακέζης. 4. Η πραγματική σεισμική συμπεριφορά των κατασκευών και ο σεισμικός συντελεστής. Γρ. Καρύδης. 5. Προβλήματα αντισεισμικού υπολογισμού και μορφώσεω...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Σεισμολογία και αντισεισμικές κατασκευές (Σεμινάριο), ΤΕΕ - ΕΕ Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας
Κατηγορία Υλικού: Σεμινάριο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ιωάννινα , 1980
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Αντισεισμική Μηχανική
Αντισεισμική Τεχνολογία
Σεισμοί
Κτίρια
Αντισεισμικές Κατασκευές
Σεισμικές Δονήσεις
Σεισμολογία
Επισκευές
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 493
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Not Available