Προοπτικές ανάπτυξης ελληνικής χημικής βιομηχανίας (26 Μαρτίου 1980)

Στη χώρα μας η Χημική βιομηχανία (Χ.Β.) αναπτύσσεται με έντονο μεταποιητικό χαρακτήρα, μικρή προστιθεμένη αξία και τάση για ενεργοβόρες μονάδες. Αν λάβουμε υπ'όψη μας ότι στο σύνολο των προϊόντων της Χ.Β. το 90 χρησιμοποιεί ένα από τα παράγωγα πετρελαίου, φαίνεται η σημασία της Πετροχημικής Βιομηχανίας στην οικονομία μιάς χώρας. Οι ανάγκες της χώρας μας...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Ζηνοβιάδης Ζηνόβιος, Μαντές Δ., Ραφαηλίδης Α.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού: Διάλεξη
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1980
Σειρά:Διαλέξεις - συζητήσεις ΤΕΕ αρ. 12
Λέξη-Κλειδί:Διαλέξεις
Χημική Βιομηχανία
Πετροχημική Βιομηχανία
Βιομηχανική Ανάπτυξη
Γενική θεματική ενότητα:ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο