Οι μεταφορές στο χωροταξικό Ελλάδος (14 Μαϊου 1980)

Η σωστή εξυπηρέτηση στις μεταφορές, οι οποίες παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο χωροταξικό σχέδιο και πρόγραμμα μιάς χώρας, προϋποθέτει τρία πράγματα : σωστή υποδομή, σωστά ματαφορικά μέσα και σωστά συντονισμένη κατανομή του μεταφορικού έργου. Στη χώρα μας δεν τηρείται καμμιά από τις προϋποθέσεις. Η διάλεξη παρουσιάζει αναλυτικά την εικόνα των διαφόρων δικ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Δοκουμετζίδης Ιωάννης Γ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού: Διάλεξη
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1980
Σειρά:Διαλέξεις - συζητήσεις ΤΕΕ αρ. 15
Λέξη-Κλειδί:Διαλέξεις
Χωροταξικός Σχεδιασμός
Σιδηροδρομικό Δίκτυο
Οδικό Δίκτυο
Θαλάσσιες Μεταφορές
Μεταφορές
Γενική θεματική ενότητα:ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 525
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Not Available