Η ατμοσφαιρική ρύπανση της Αθήνας και το πρόβλημα του νέφους

Γίνεται μιά συνοπτική ανασκόπηση των βασικών εννοιών και μηχανισμών ρύπανσης του αέρα από θεωρητική σκοπιά και επιχειρείται, με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν για την ατμοσφαιρική ρύπανση της Αθήνας, μιά συνολική αποτίμηση της κατάστασης με έμφαση στην φωτοχημική ρύπανση. Στη μελέτη διαπιστώνεται ότι η Αθήνα έχει σοβαρά προβλήματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης τα οπ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Ζαφειρόπουλος Δ., Σκιώτης Διονύσης, Στάθης Θ., Χριστοδουλάκης Ν., Χριστόλης Μ., Λαμνάτος Κ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ - ΜΕ Προστασίας Περιβάλλοντος
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1980
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Ατμοσφαιρική Ρύπανση
Μόλυνση Περιβάλλοντος
Ποιότητα Ζωής
Περιβάλλον
Φωτοχημική Ρύπανση
Γενική θεματική ενότητα:ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο