Η ατμοσφαιρική ρύπανση της Αθήνας και το πρόβλημα του νέφους

Γίνεται μιά συνοπτική ανασκόπηση των βασικών εννοιών και μηχανισμών ρύπανσης του αέρα από θεωρητική σκοπιά και επιχειρείται, με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν για την ατμοσφαιρική ρύπανση της Αθήνας, μιά συνολική αποτίμηση της κατάστασης με έμφαση στην φωτοχημική ρύπανση. Στη μελέτη διαπιστώνεται ότι η Αθήνα έχει σοβαρά προβλήματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης τα οπ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Ζαφειρόπουλος Δ., Σκιώτης Διονύσης, Στάθης Θ., Χριστοδουλάκης Ν., Χριστόλης Μ., Λαμνάτος Κ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ - ΜΕ Προστασίας Περιβάλλοντος
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1980
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Ατμοσφαιρική Ρύπανση
Μόλυνση Περιβάλλοντος
Ποιότητα Ζωής
Περιβάλλον
Φωτοχημική Ρύπανση
Γενική θεματική ενότητα:ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Φυσική περιγραφή:57 σ. : πίν., σχ.
Βιβλιογραφία:33 βιβλ. αναφ.
Περίληψη:Γίνεται μιά συνοπτική ανασκόπηση των βασικών εννοιών και μηχανισμών ρύπανσης του αέρα από θεωρητική σκοπιά και επιχειρείται, με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν για την ατμοσφαιρική ρύπανση της Αθήνας, μιά συνολική αποτίμηση της κατάστασης με έμφαση στην φωτοχημική ρύπανση. Στη μελέτη διαπιστώνεται ότι η Αθήνα έχει σοβαρά προβλήματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης τα οποία με κατάλληλες μετεωρολογικές συνθήκες οδηγούν στη δημιουργία περιστατικών αιχμής όπως το νέφος το οποίο ήταν πιθανότατα φωτοχημικής ρύπανσης. Το ΤΕΕ επισημαίνει τη συγκεκριμένη στάση της πολιτείας στα προβλήματα προαστασίας περιβάλλοντος, την έλλειψη νομοθεσίας, προτύπων και τεχνικής υποδομής και προτείνει την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων και ελέγχου απόδοσής τους. Τονίζεται ακόμη ο ενεργός ρόλος που πρέπει να παίξουν οι επιστημονικοί φορείς, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα Εργατικά Σωματεία και οι κάτοικοι για διεκδίκηση μιάς ποιότητας περιβάλλοντος και ζωής που τους ανήκει.(ΣΥ)
DEWEY Γενικού θέματος:363.73 - (ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)