Μεθοδολογία υπολογισμού των θερμικών απωλειών και θερμομόνωση των κτηρίων. Μονωτικά υλικά

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Τσίγκας Ε., Παπαδόπουλος Μ., Χρυσομαλλίδου Ν.
Συλλογικό Έργο: Παγκρήτιο σεμινάριο, ΤΕΕ - Τμ. Ανατ. & Δυτ. Κρήτης, ΚΕΤ
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ρέθυμνο , 1980
Πηγή:Ηλιακή ενέργεια - Θερμομόνωση (1980 : Ρέθυμνο) / / ΤΕΕ-Τμ. Ανατ. & Δυτ. Κρήτης, ΚΕΤ
Λέξη-Κλειδί:Κτίρια
Θερμομόνωση
Ηλιακή Ενέργεια
Μονωτικά Υλικά
Γενική θεματική ενότητα:ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 546