Συνεχιζόμενη εκπαίδευση των μηχανικών (1980 : Αθήνα)

Σκοπός του συνέδριου ήταν η προσπάθεια ανεύρεσης τρόπου συνεργασίας σε διαβαλκανικό επίπεδο, με ανταλλαγή απόψεων και εμπειρίας ώστε να προωθηθεί η ανανέωση των επιστημονικών γνώσεων των μηχανικών. Τα θέματα που αναπτύχθηκαν στο συνέδριο είναι: κατάσταση, απολογισμός και στατιστική επισκόπηση δραστηριοτήτων χωρών - μελών της CO.P.I.S.E.E. στη Συνεχιζόμενη Εκ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Συνεχιζόμενη εκπαίδευση των μηχανικών (Συνέδριο), ΤΕΕ, COPISEE
Κατηγορία Υλικού: Συνέδριο
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1980
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Μηχανικοί
Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση
Γενική θεματική ενότητα:ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 548
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Not Available

ΤΕΕ-Ανατολικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Ηρακλείου

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 265
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 327
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη