Συνεχιζόμενη εκπαίδευση των Μηχανικών-Καθηγητών στη Μέση Τεχνική και Ανώτερη Τεχνολογική Παιδεία

Μετά την εξήγηση των κυριοτέρων τεχνικών όρων γίνεται σύντομη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας καθώς και οι εξής προτάσεις ή συστάσεις: - να κυκλοφορεί η κυριότερη βιβλιογραφία ανάμεσα στις χώρες μέλη, - να δοθεί έμφαση στη βιομηχανική εξάσκηση και σε μαθήματα εφαρμοσμένων επιστημών - καλά αναλυτικά προγράμματα, ειδικά προγράμματα μηχανικής, ευρύχωρα εργαστήρια,...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Σοφιανός Χρυσόστομος Α.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Συνεχιζόμενη εκπαίδευση των μηχανικών (Συνέδριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Αγγλικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1980
Πηγή:Συνεχιζόμενη εκπαίδευση των μηχανικών (1980 : Αθήνα) / / ΤΕΕ, COPISEE
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Μηχανικοί
Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση
Γενική θεματική ενότητα:ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 548