Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση των μηχανικών

Επιχειρείται η τοποθέτηση της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης των Μηχανικών (ΣΕΜ) μέσα στο ευρύτερο κοινωνικό οικονομικό, εκπαιδευτικό και επαγγελματικό πλαίσιο και με αυτή τη βάση τίθενται οι γενικές αρχές για το περιεχόμενο, την οργάνωση και τη λειτουργία μιάς ΣΕΜ στη χώρα μας. Επίσης εξετάζονται οι δυνατότητες και γίνονται προτάσεις για την συνεργασία των χωρών...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Κουρής Ν., Καλοφωλιάς Αλέξανδρος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Συνεχιζόμενη εκπαίδευση των μηχανικών (Συνέδριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1980
Πηγή:Συνεχιζόμενη εκπαίδευση των μηχανικών (1980 : Αθήνα) / / ΤΕΕ, COPISEE
Λέξη-Κλειδί:Μηχανικοί
Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση
Γενική θεματική ενότητα:ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 548