Συνεχιζόμενη εκπαίδευση των μηχανικών

Αναφέρεται η προσπάθεια του τμήματος στον τομέα της ΣΕΜ κατά το 1979 (σεμινάρια, διαλέξεις) και τονίζεται η αναγκαιότητά της για τους Χημικούς Μηχανικούς. Οι λόγοι είναι ότι οι γνώσεις από τα Α.Ε.Ι. σε συνάρτηση με την τεχνολογική πρόοδο είναι ανεπαρκείς για την αυτοδύναμη ανάπτυξη της ελληνικής χημικής βιομηχανίας. Τέλος γίνονται προτάσεις για ανάληψη της Σ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Συνεχιζόμενη εκπαίδευση των μηχανικών (Συνέδριο), ΤΕΕ - ΕΤ ΧΜ
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Γαλλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1980
Πηγή:Συνεχιζόμενη εκπαίδευση των μηχανικών (1980 : Αθήνα) / / ΤΕΕ, COPISEE
Λέξη-Κλειδί:Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση
Χημικοί Μηχανικοί
Γενική θεματική ενότητα:ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 548