Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση των μηχανικών

Τονίζεται η ανάγκη για συνεχιζόμενη εκπαίδευση των μηχανικών (ΣΕΜ) και ιδιαίτερα στα μικρά επαρχιακά κέντρα και τα προβλήματα που αυτή παρουσιάζει για την εφαρμογή της στη περιφέρεια. Γίνεται καταγραφή των δραστηριοτήτων του Τμήματος στον τομέα της επιμόρφωσης των μηχανικών και υπογραμμίζεται ότι για τις ανάγκες σε ΣΕΜ της περιφέρειας απαιτείται η εξεύρεση ο...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Συνεχιζόμενη εκπαίδευση των μηχανικών (Συνέδριο), ΤΕΕ - Τμ. Ανατ. Κρήτης
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1980
Πηγή:Συνεχιζόμενη εκπαίδευση των μηχανικών (1980 : Αθήνα) / / ΤΕΕ, COPISEE
Λέξη-Κλειδί:Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση
Μηχανικοί
Γενική θεματική ενότητα:ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 548