Προϋποθέσεις για ολοκληρωμένη συνεχιζόμενη εκπαίδευση μηχανικών (Σ.Ε.Μ.) στην Ελλάδα

Η εισήγηση, μετά από μία σύντομη αναφορά στο εκπαίδευτικό σύστημα και στα προγράμματα σπουδών των μηχανικών, θέτει τους στόχους και το αντικείμενο της ΣΕΜ για την Ελλάδα. Διακρίνονται τρεις κύριοι τομείς της ΣΕΜ συμπληρωματική εκπαίδευση, εκσυγχρονισμός και μεταπτυχιακή. Αναπτύσσονται η ιδέα ενός Εθνικού Κεντρικού οργάνου συντονισμού προγραμμάτων της ΣΕΜ, οι...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Λυμπεράκης Αργύρης
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Συνεχιζόμενη εκπαίδευση των μηχανικών (Συνέδριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1980
Πηγή:Συνεχιζόμενη εκπαίδευση των μηχανικών (1980 : Αθήνα) / / ΤΕΕ, COPISEE
Λέξη-Κλειδί:Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση
Μηχανικοί
Γενική θεματική ενότητα:ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου