Περιγραφή τεκμηρίου:Ανάτυπο από το Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ - Τεύχος 1093 - 17 Μαρτίου 1980
Φυσική περιγραφή:[347] σ. : σχ.
Βιβλιογραφία:16 βιβλ. αναφ.
DEWEY Γενικού θέματος:624 - (ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ)