Παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος σχέδιο ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 346 για έτοιμο σκυρόδεμα

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Τσουκαντάς Σ., Σιγάλας Ι.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Επίβλεψη έργων σκυροδέματος (Σεμινάριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ηράκλειο , 1980
Πηγή:Επίβλεψη έργων σκυροδέματος (1980 : Ηράκλειο) / / ΤΕΕ-Τμ. Ανατ. & Δυτ. Κρήτης
Λέξη-Κλειδί:Ετοιμο Σκυρόδεμα
Τεχνολογία Σκυροδέματος
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου