Ισχυρές σεισμικές δονήσεις - Προβλήματα σεισμικής μικροζωνικής

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Ρουσόπουλος Αλέξανδρος
Συλλογικό Έργο: Προβλήματα κατασκευών σε σεισμογενείς περιοχές (Σεμινάριο), Problems of structures in seismic areas (Seminar), Σεισμολογία και αντισεισμικές κατασκευές (Σεμινάριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1980
Πηγή:Πρακτικά σεμιναρίου "Προβλήματα κατασκευών σε σεισμογενείς περιοχές" (1979 : Θεσσαλονίκη) / / ΤΕΕ, COPISEE
Σεισμολογία και αντισεισμικές κατασκευές (1980 : Λευκωσία) / /ΤΕΕ-ΕΕ Τεχνικής Σεισμολογίας & Αντισεισμικής Μηχανικής, Ένωση Κυπρίων Μηχ.
Σεισμολογία και αντισεισμικές κατασκευές (1980 : Κοζάνη) / / ΤΕΕ-Τμ. Δυτ. Μακεδονίας, ΤΕΕ-ΕΕ Αντισεισμικής Μηχ. & Τεχνικής Σεισμολογίας
Σεισμολογία και αντισεισμικές κατασκευές (1980 : Λάρισα) / /ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας, ΤΕΕ-ΕΕ Τεχνικής Σεισμολογίας & Αντισεισμικής Μηχ.
Σεισμολογία και αντισεισμικές κατασκευές (1980 : Ιωάννινα) / / ΤΕΕ-ΕΕ Αντισεισμικής Μηχ. & Τεχνικής Σεισμολογίας
Σεισμολογία και αντισεισμικές κατασκευές (1980 : Ρόδος) / /ΤΕΕ-Τμ. Δωδεκανήσου, ΤΕΕ-ΕΕ Τεχνικής Σεισμολογίας & Αντισεισμικής Μηχανικής
Σημειώσεις σεμιναρίου σεισμολογίας και αντισεισμικών κατασκευών (1981: Αθήνα) / / ΤΕΕ-ΕΕ Αντισεισμικής Μηχ. & Τεχνικής Σεισμολογίας
Λέξη-Κλειδί:Σεισμοί
Σεισμολογία
Τεχνική Σεισμολογία
Σεισμικές Δονήσεις
Σεισμική Μικροζωνική
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 447
Μ 493
Μ 537
Μ 545
Μ 580
Μ 581
Μ 656.1

ΤΕΕ-Δωδεκανήσου - Βιβλιοθήκη Ρόδου

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 270

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 693.85206 Σ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 306