Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και οι έλληνες μηχανικοί (1978 : Αθήνα) πορίσματα συνεδρίου ΤΕΕ

Τα πορίσματα του συνέδριου συντάχθηκαν στη βάση των εισηγήσεων, με αρκετές όμως συμπληρώσεις σε πληροφοριακό υλικό, ώστε να επιτευχθεί μιά πιό ολοκληρωμένη και γενική εικόνα. Κρίθηκε σκόπιμο να γίνει μιά διάκριση κατά ευρύτερους τομείς ή προβλήματα και παρουσιάζονται αναλυτικά τα πορίσματα για τους εξής τομείς: α) τη βιομηχανία, β) τις κατασκευές, γ) τον αγρ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και οι έλληνες μηχανικοί (Συνέδριο), ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού: Συνέδριο
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1980
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Μηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Ιαν.- Μάρτ. 1980 ; τεύχ. 1-3 , 70 σ.
Θέματα:
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Μηχανικοί
Επαγγελματικά Θέματα
Κατασκευές
Εκπαίδευση
Βιομηχανία
Αγροτική Οικονομία
Χωροταξία
Περιφερειακή Ανάπτυξη
Γενική θεματική ενότητα:ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο (Μέρος Α)
Το πλήρες κείμενο (Μέρος Β)