Ανάλυση του σεισμικού κινδύνου μιας περιοχής

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μακρόπουλος Κωνσταντίνος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Σεισμολογία και αντισεισμικές κατασκευές (Σεμινάριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1980
Πηγή:Σεισμολογία και αντισεισμικές κατασκευές (1980 : Ρόδος) / /ΤΕΕ-Τμ. Δωδεκανήσου, ΤΕΕ-ΕΕ Τεχνικής Σεισμολογίας & Αντισεισμικής Μηχανικής
Σεισμολογία και αντισεισμικές κατασκευές (1980 : Κοζάνη) / / ΤΕΕ-Τμ. Δυτ. Μακεδονίας, ΤΕΕ-ΕΕ Αντισεισμικής Μηχ. & Τεχνικής Σεισμολογίας
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Μηχανική Σεισμολογία
Αντισεισμικός Σχεδιασμός
Κατασκευές
Σεισμοί
Σεισμική Επικινδυνότητα
Σεισμικότητα
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 545
Μ 580

ΤΕΕ-Δωδεκανήσου - Βιβλιοθήκη Ρόδου

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 270

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 306