Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων

Αναλύεται ο όρος απόθεμα και αναφέρονται τα είδη των αποθεμάτων, οι στόχοι σε σχέση με τα αποθέματα και ο καθορισμός βέλτιστης ποσότητας και βέλτιστου χρόνου παραγγελίας. Τέλος, αφού εξετάζονται ορισμένα άλλα ζητήματα όπως κατανομή επένδυσης σε αποθέματα, κίνηση αποθεμάτων και στρατηγική μηδενικού αποθέματος, αναλύονται οι παράμετροι και τα χαρακτηριστικά εν...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μπακούρος Γ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Σύγχρονες τεχνικές οργάνωσης και ελέγχου παραγωγής (Σεμινάριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Πηγή:Σύγχρονες τεχνικές οργάνωσης και ελέγχου παραγωγής (1992 : Θεσσαλονίκη) / / ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας
Λέξη-Κλειδί:Επιχειρήσεις
Διοίκηση
Παραγωγή
Αποθέματα
Προγραμματισμός
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1206

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 509