Ελληνικός δομικός κατάλογος

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Δημητράτος Κωνσταντίνος, Δρακούλη Πατρικία, Καρελιώτη Ελένη, Περδίκης Δημοσθένης
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1992
Λέξη-Κλειδί:Δομικά Υλικά
Δομικά Στοιχεία
Εμπορικοί Κατάλογοι
Πρότυπα ΕΛΟΤ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1215
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη