Ηλεκτρονικά ισχύος και ελληνική βιομηχανία

Το αντικείμενο της εργασίας είναι η διερεύνηση της υπάρχουσας κατάστασης και των δυνατοτήτων ανάπτυξης της βιομηχανίας στατών μετατροπέων στην Ελλάδα πάνω στους άξονες που έχουν δοθεί από την Διοικούσα Επτιροπή με την απόφαση της 3171/29.12.85 μετά απο εισήγηση της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής Ηλεκτρομηχανικής Μετατροπής Ενέργειας , πρακτικά Νο 8/ 14.11.8...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Γιαννακού Γ., Μιχαηλίδης Κ., Χατζάκος Θ., Στροφίλλας Κ.
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1987
Λέξη-Κλειδί:Ηλεκτρονικά Ισχύος
Βιομηχανία
Γενική θεματική ενότητα:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Παράρτημα 1
Παράρτημα 2
Παράρτημα 3
Παράρτημα 4
Παράρτημα 5
Παράρτημα 6
Παράρτημα 7
Παράρτημα 8
Παράρτημα 9
Παράρτημα 10
Παράρτημα 11
Παράρτημα 12

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 922
Μ 922.1
Μ 922.2
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Not Available