Σύγχρονες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες (1991 : Αθήνα)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Σύγχρονες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού: Συμπόσιο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα : ΤΕΕ , 1991
Λέξη-Κλειδί:Επιχειρήσεις
Οικονομία
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο