Αυτοματοποίηση και ρομποτική στα μεταλλεία

Το σημερινό μεταλλείο είναι μιά σύνθετη παραγωγική μονάδα με αλληλένδετες μεταξύ τους παραγωγικές διαδικασίες, στις οποίες χρησιμοποιούνται υψηλής παραγωγικότητας μηχανές και συγκροτήματα. Η απόδοση των μηχανών αυτών άμεσα εξαρτάται από το βαθμό αυτοματοποίησής τους. Εκτός αυτό η αυτοματοποίηση των μηχανών και των παραγωγικών διαδικασιών των μεταλλείων γενικ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μπλιγούρας Γεώργιος Δ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Αυτοματισμός και ρομποτική (Εθνικό συμπόσιο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συμποσίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1987
Πηγή:Εθνικό συμπόσιο αυτοματισμού και ρομποτικής (1ο : 1987 : Αθήνα) / / ΤΕΕ-ΕΕ Ηλεκτρονικών Μηχ., ΤΕΕ-ΕΕ Ηλεκτρολόγων Μηχ., ΤΕΕ-ΕΕΕ Αυτομάτου Ελέγχου & Βιομηχανικής Ηλεκτρονικής . τ.2
Λέξη-Κλειδί:Ρομπότ
Ρομποτική
Μεταλλεία
Αυτοματοποίηση
Μεταλλευτική Τεχνολογία
Ανθρακωρυχεία
Σήραγγες
Εκσκαφές
Υπόγειες Εκσκαφές
Γενική θεματική ενότητα:ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συμποσίου
Φυσική περιγραφή:τ.2, σ.347-357 : σχ.
Βιβλιογραφία:Βιβλγρ.:σ.354
Περίληψη:Το σημερινό μεταλλείο είναι μιά σύνθετη παραγωγική μονάδα με αλληλένδετες μεταξύ τους παραγωγικές διαδικασίες, στις οποίες χρησιμοποιούνται υψηλής παραγωγικότητας μηχανές και συγκροτήματα. Η απόδοση των μηχανών αυτών άμεσα εξαρτάται από το βαθμό αυτοματοποίησής τους. Εκτός αυτό η αυτοματοποίηση των μηχανών και των παραγωγικών διαδικασιών των μεταλλείων γενικά βελτιώνει και τις συνθήκες εργασίας του προσωπικού, γιατί το απαλλάσσει από τις επικίνδυνες και ανθυγιεινές εργασίες. Συνεπώς ο ρόλος της αυτοματοποίησης των μηχανών και των παραγωγικών διαδικασιών γενικότερα των μεταλλείων είναι πολύ σημαντικός. Γι' αυτό άλλωστε τον τελευταίο καιρό γίνονται προσπάθειες δημιουργίας όχι μόνον ξεχωριστών συστημάτων αυτοματοποίησης των διάφορων μηχανών και εγκαταστάσεων, αλλά και συστημάτων αυτοματοποίησης όλης της αλυσίδας των παραγωγικών διαδικασιών του μεταλλείου.(ΣΥ)
DEWEY Γενικού θέματος:629.8 - (ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ)