Δημόσια διοίκηση και μηχανικοί (1993 : Αθήνα) Βαθμολόγιο, μισθολόγιο, μεταθέσεις

Το διήμερο οργάνωσε το ΤΕΕ στις 15-16 Φεβρουαρίου 1993. Σ'άυτό επισημάνθηκαν και αναπτύχθηκαν τα προβλήματα των μηχανικών δημοσίων υπαλλήλων αλλά και ολόκληρης της Δημόσιας Διοίκησης, που όλοι αναγνωρίζουμε ότι χρειάζεται ουσιαστικές τομές και βαθιές αλλαγές.(ΤΕ)...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Δημόσια διοίκηση και μηχανικοί Βαθμολόγιο, μισθολόγιο, μεταθέσεις
Κατηγορία Υλικού: Ημερίδα
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1993 1994 (Τεχν. Χρονικά)
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Μάιος - Ιούν. 1994 ; τεύχ. 3 , 136 σ.
Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Ιούλ.- Αύγ. 1994 ; τεύχ. 4 , 152 σ.
Λέξη-Κλειδί:Δημόσια Διοίκηση
Δημόσιοι Υπάλληλοι
Μηχανικοί
Υπάλληλοι Μηχανικοί
Μισθολόγιο
Γενική θεματική ενότητα:ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα της ημερίδας (Α' Μέρος, από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)
Τα περιεχόμενα της ημερίδας (Β' Μέρος, από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Παρόμοια τεκμήρια