Βαθμολόγιο

Είναι παρουσίαση της μελέτης ομάδας εργασίας του ΤΕΕ που είχε σαν θέμα της τον εντοπισμό των αδυναμιών του βαθμολογίου και την σύνταξη προτάσεων για τη βελτίωσή του. Το ισχύον βαθμολόγιο χαρακτηρίζεται ισοπεδωτικό, αφαιρεί κάθε κίνητρο απόδοσης και ανόδου, στην ιεραρχία και λόγω της πληθώρας υπαλλήλων στον ίδιο βαθμό η αντικειμενική επιλογή για τις διοικητικ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Δήμας Θ., Λεμπέση Ελένη, Παναγιώτου Μ., Μανούρης Γ., Σιούλης Γ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Δημόσια διοίκηση και μηχανικοί Βαθμολόγιο, μισθολόγιο, μεταθέσεις
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1993 1994 (Τεχν. Χρονικά)
Πηγή:Δημόσια διοίκηση και μηχανικοί (1993 : Αθήνα) : Βαθμολόγιο, μισθολόγιο, μεταθέσεις / / ΤΕΕ
Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Ιούλ.-Αύγ. 1994 ; τεύχ. 4 , σ. 34-41
Λέξη-Κλειδί:Δημόσια Διοίκηση
Υπάλληλοι Μηχανικοί
Δημόσιοι Υπάλληλοι
Μηχανικοί
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο (απότην έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: 620
Μ 1224

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 406

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: ΤΧ 4/94