Ο μηχανικός του δημοσίου ως συντελεστής παραγωγής δημοσίου έργου

Η Δημόσια Διοίκηση, δομήθηκε, εκφράζει και συντηρεί ένα αυταρχικό και υπερτροφικό κράτος που μέσα από ένα πλέγμα αντιπαραγωγικών λειτουργιών επηρεάζει αρνητικά την Εθνική οικονομία και την Κοινωνία. Μέσα σ'αυτό το πλαίσιο είναι αναγκασμένος να εργαστεί ο μηχανικός του Δημοσίου με αποτέλεσμα να συνθλίβεται κάθε δημιουργική προσπάθεια και κάθε αναπτυξιακή...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Οικονόμου Ν.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Δημόσια διοίκηση και μηχανικοί Βαθμολόγιο, μισθολόγιο, μεταθέσεις
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1993 1994 (Τεχν. Χρονικά)
Πηγή:Δημόσια διοίκηση και μηχανικοί (1993 : Αθήνα) : Βαθμολόγιο, μισθολόγιο, μεταθέσεις / / ΤΕΕ
Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Μάϊος-Ιούν. 1994 ; τεύχ. 3 , σ. 113-115
Λέξη-Κλειδί:Δημόσια Διοίκηση
Υπάλληλοι Μηχανικοί
Τεχνικά Εργα
Δημόσια Εργα
Γενική θεματική ενότητα:ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)
Φυσική περιγραφή:6 σ.
Περίληψη:Η Δημόσια Διοίκηση, δομήθηκε, εκφράζει και συντηρεί ένα αυταρχικό και υπερτροφικό κράτος που μέσα από ένα πλέγμα αντιπαραγωγικών λειτουργιών επηρεάζει αρνητικά την Εθνική οικονομία και την Κοινωνία. Μέσα σ'αυτό το πλαίσιο είναι αναγκασμένος να εργαστεί ο μηχανικός του Δημοσίου με αποτέλεσμα να συνθλίβεται κάθε δημιουργική προσπάθεια και κάθε αναπτυξιακή πρωτοβουλία του. Το αντικείμενο των Δημοσίων Εργων είναι ευρύτατο και ο Μηχανικός του Δημοσίου έχει συμμετοχή στο σχεδιασμό, στη μελέτη και τη διαμόρφωση των τεχνικών λύσεων είτε άμεσα είτε έμμεσα. Για τον λόγο αυτό, είναι επιτακτική ανάγκη η ορθολογική οργάνωση και παραγωγικότερη λειτουργία της Δημ.Διοίκησης, που θα βασίζεται σε αξιοκρατία, διαφάνεια και σωστή κατανομή του Τεχνικού Δυναμικού.(ΤΕ)
DEWEY Γενικού θέματος:350 - (ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ)